Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.nilsson.lv un www.nilssoncoffee.eu īpašnieku SIA „NILSSON”, vien. reģistrācijas Nr. 40103736290, juridiskā adrese: "Nilsoni", Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV4139, ko uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Edgars Bondars (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.nilsson.lv vai www.nilssoncofee.eu interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.nilsson.lv vai www.nilssoncoffee.eu interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod kafiju un/vai saistītos produktus un pakalpojumus  (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.nilsson.lv vai www.nilssoncoffee.eu Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz info@nilsson.lv. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Distances līgums uzskatāms par noslēgtu tikai pēc Pasūtījuma apmaksas saņemšanas Pārdevēja norēķinu kontā. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot kurjerpastam vai pastam, vai transporta kompānijai (turpmāk kurjerpasts), pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar vietnē norādītajiem piegādes tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena, ja attiecināma, tiek iekļauta rēķinā.

4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam automātisku apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, informējot par atgriešanas nepieciešamību kontaktu formā vietnes sadaļā Kontakti. Kurjerpasta izdevumus Latvijas Republikas teritorijā iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

7.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu info@nilsson.lv. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

7.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

7.6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā vai maksājuma karti no kuras saņemts maksājums 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā (Siguldas šoseja 11, Rīga, LV1024) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

8. Vidējais piegādes laiks vai preces pieejamība saņemšanai Pārdevēja birojā ir 2 (divas) līdz 3 (trīs) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.

9. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis) un akcīzes nodokli kafijai (1,42 EUR/kg). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti vai pavadzīmi par Preces saņemšanu, vai preces izņemšana no pakomāta tiek uzskatīta par preces piegādi pilnā apmērā.

10. Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā ar kredītkarti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron) vai ar pārskaitījumu uz SIA Nilsson konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

11. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

12. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

13. Cita būtiska informācija par precēm un to saņemšanas kārtību var būt pieejama interneta vietnē un noslēdzot šo Līgumu Pircējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar informāciju par Preci, piegādes kārtību un noteikumiem.

Datu apstrādes noteikumi

Ar datu apstrādes noteikumiem un datu apstrādes politiku var iepazīties šeit:

Datu_apstrades_Noteikumi_NILSSON.pdf

Datu_apstrades_Politika_Nilsson.pdf

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.